Tilsyn med huset Bethania og ledelse af arbejdslørdage.

Ansvarlig:
Ivar Laursen, tlf.: 44 92 13 12


I foråret 2012 er der arbejdslørdag d. 17. marts
kl. 9 - 12.
ANDRE TILBUD