En række bibelstudiegrupper er tilknyttet Bethania.

Interesserede kan kontakte en fra bestyrelsen.
ARBEJDSGRENE