Den anden torsdag i hver måned holdes der bedemøde i Bethania fra kl. 10.00 til ca. kl. 11.00.
Fællesbøn og forbøn er vigtig for det kristne liv og fællesskab. Bibelen giver mange løfter omkring bøn. Bl.a. siger Jesus: ”Bed, og I skal få, for at jeres glæde skal være fuldkommen”.
Kom og vær med til at bede.

Seniorudvalget, som står for bedemøderne om torsdagen:
Bodil Christiansen, tlf.: 44 98 12 91
Inger Eriksen, tlf.: 44 91 83 93

Forud for hvert møde om tirsdagen er der bedemøde kl. 18.30. Vi samles i kælderen.
Ansvarlig: Niels Mølgaard, tlf.: 44 44 24 20
ARBEJDSGRENE