Den anden torsdag i hver måned holdes der bedemøde i Bethania fra kl. 10.00 til ca. kl. 11.00.
Fællesbøn og forbøn er vigtig for det kristne liv og fællesskab. Bibelen giver mange løfter omkring bøn. Bl.a. siger Jesus: ”Bed, og I skal få, for at jeres glæde skal være fuldkommen”.
Kom og vær med til at bede.

Følgende er leder for bedemøderne om torsdagen:
Niels Mølgaard, tlf.: 44 44 24 20

Forud for hvert møde om tirsdagen er der bedemøde kl. 18.30. Vi samles i kælderen.
Ansvarlig: Niels Mølgaard, tlf.: 44 44 24 20
ARBEJDSGRENE