Den tredje fredag i måneden kl. 14.00 - 16.00 er der fredagsmøde i Bethania.

Ledere:
Judy & Arne Skjerning, tlf.: 61 28 44 65
Ivar Laursen, tlf.: 41 40 88 12
ARBEJDSGRENE