Bethania blev bygget i 1928. Initiativtager til at bygge missionshuset var daværende sognepræst A. Westhausen. Samme Westhausen var også initiativtager til oprettelse af søndagsskole, arbejde for unge, spejdere og andet.
Selv om Herlev på daværende tidspunkt var en landsby med et lille indbyggerantal, kom Bethania fra begyndelsen af og de næste 30 - 40 år til spille en central rolle i det kirkelige liv i Herlev.

I slutningen af 40’erne kom S-toget til Herlev. Det forandrede Herlev fra at være en landsby til at blive en forstad – soveby blev den også kaldt - til København. Indbyggertallet i Herlev voksede hurtigt, og i begyndelsen af 50’erne blev Herlev kaldt ’Barnevognenes by’.

I Bethania oplevede man i disse år stor vækst i de forskellige arbejdsgrene. Der blev oprettet søndagsskoler forskellige steder i kommunen, og når der var den årlige udflugt, skulle der 9 busser til for at transportere alle de mange børn og frivillige medarbejdere.

I løbet af 60’erne var Herlev kommune vokset så stor, at en sognedeling var naturlig. Og fra at være èt sogn blev det til 3 sogne med hver sin kirke og menighedsarbejde. De nye sogne var Lindehøj og Præstebro.
For Bethania blev det en turbulent tid, idet mange tidligere Bethania-folk nu sluttede op om det nye lokale menighedsarbejde i det sogn, hvor de boede. Samtidig holdt Bethania fast i den selvforståelse, at den var Indre Missions arbejde ikke kun i Herlev sogn, hvor det geografisk ligger, men at det ønsker at stå som Indre Missions arbejde i hele Herlev kommune.
ANDRE TILBUD