OM BETHANIA
Indre Mission i Herlev er en del af Den Danske Folkekirke og holder til i huset Bethania, Herlevgårdsvej 28. Bethania blev taget i brug første gang i 1928, men er trods de mange år fortsat et sted med mange aktiviteter. Der er noget for alle aldersgrupper.

Om tirsdagen er alle velkomne til at deltage i møderne, hvad enten det er almindeligt tirsdagsmøde, bibelunder-visning eller Bethania-aften.
Onsdag har Bethanias Unge (15 - 25 år) deres mødeaften. Derudover er der mange forskellige arbejdsgrene tilknyttet Bethania som f.eks. børneklub, juniorklub, formiddagsbedemøder og åben bibelkreds.

Bag alle arbejdsgrene ligger et ønske om at bringe budskabet om Jesus Kristus ud til Herlevs borgere. Kristendom drejer sig ikke blot om at læse i Bibelen, høre en prædiken eller et foredrag eller leve på den rigtige måde. Det drejer sig om et levende og personligt forhold til Gud, vores himmelske far. Derfor samles vi i Bethania.

Alle er hjerteligt velkomne.
Bethania blev bygget i 1928. Initiativtager til at bygge missionshuset var daværende sognepræst A. Westhausen. Samme Westhausen var også initiativtager til oprettelse af søndagsskole, arbejde for unge, spejdere og andet.
Selv om Herlev på daværende tidspunkt var en landsby med et lille indbyggerantal, kom Bethania fra begyndelsen af og de næste 30 - 40 år til spille en central rolle i det kirkelige liv i Herlev.

I slutningen af 40’erne kom S-toget til Herlev. Det forandrede Herlev fra at være en landsby til at blive en forstad – soveby blev den også kaldt - til København. Indbyggertallet i Herlev voksede hurtigt, og i begyndelsen af 50’erne blev Herlev kaldt ’Barnevognenes by’.

I Bethania oplevede man i disse år stor vækst i de forskellige arbejdsgrene. Der blev oprettet søndagsskoler forskellige steder i kommunen, og når der var den årlige udflugt, skulle der 9 busser til for at transportere alle de mange børn og frivillige medarbejdere.

I løbet af 60’erne var Herlev kommune vokset så stor, at en sognedeling var naturlig. Og fra at være èt sogn blev det til 3 sogne med hver sin kirke og menighedsarbejde. De nye sogne var Lindehøj og Præstebro.
For Bethania blev det en turbulent tid, idet mange tidligere Bethania-folk nu sluttede op om det nye lokale menighedsarbejde i det sogn, hvor de boede. Samtidig holdt Bethania fast i den selvforståelse, at den var Indre Missions arbejde ikke kun i Herlev sogn, hvor det geografisk ligger, men at det ønsker at stå som Indre Missions arbejde i hele Herlev kommune.
Bethanias møder
I Bethania er der følgende faste møder:


TIRSDAG:
Der er møde hver tirsdag kl. 19 med taler udefra.

Den første tirsdag i måneden er der bibelundervisning, hvor et bestemt skrift fra bibelen gennemgås.

Den anden tirsdag i måneden er der almindeligt møde, men denne tirsdag afholder Ungt Fællesskab typisk også deres bibelkreds i private hjem.

Den tredje tirsdag i måneden er Ungt Fællesskab ansvarlig for.

Den sidste tirsdag i måneden er en såkaldt Bethaniaaften, som er for alle aldersgrupper i Bethania. Bethaniaaftenerne begynder med fællesspisning kl. 18, hvor man selv bidrager med mad, der stilles op til en fælles buffet.

Til almindelige tirsdagsmøder kommer der normalt 40 – 50.
Møderne slutter ca. 20.30 med efterfølgende kaffe.

Forud for tirsdagsmøderne er der bedemøde i kælderen kl. 18.30.
ONSDAG:
Hver onsdag kl. 19 har Bethanias Unge (BU) deres mødeaften. I BU samles ca. 10 unge i alderen 15 - 25 år og har onsdag aften primært talere udefra eller bibelstudium.
TORSDAG:
Hver anden torsdag holdes der formiddagsbedemøde i Bethania fra kl. 10 - 11.

En torsdag om måneden kl. 10 - 11.30 er der åben bibelkreds. Man mødes til en kop kaffe og deler tanker om en bibeltekst.

Hver anden torsdag kl. 19 - 20.30 samles en lille flok juniorer i alderen 9 - 13 år i Bethania til juniorklubben, hvor der både er sjove aktiviteter og et åndeligt indhold.
NB: Juniorklubben er i bero for tiden.
FREDAG:
Den tredje fredag i måneden er der eftermiddagsmøde i Bethania fra kl. 14 – 16. Der samles omkring 40 til disse arrangementer.
LØRDAG:
Hver anden lørdag kl. 10 - 11.15 er der børneklub i Bethanias kælder. Børneklubben er for aldersgruppen 3 - 8 år.
NB: Børneklubben er i bero for tiden.

Få et overblik over alle møder og arrangementer på kalenderen.