Gaver kan enten gives i mærket kuvert i Bethania eller indsættes på Bethanias konto i Nordea Bank.

Reg.nr.: 2279
Kontonr.: 0262306933

Beløbet kan også overføres på MobilePay: 475028

Bethania er en del af Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark og er dermed godkendt efter Ligningslovens § 8A og § 12 til at modtage gaver, for hvilken giveren kan få fradrag på sin selvangivelse.

For et normalt indkomstår er det maksimale samlede fradrag på i alt kr. 17.000 (i 2021) pr. person.
Hvis du ønsker fradrag, bedes du anføre dit givernummer fra Indre Mission eller cpr.nr. og adresse i forbindelse med overførslen.
ANDRE TILBUD