Gaver kan enten gives i mærket kuvert i Bethania eller indsættes på Bethanias konto i Nordea bank, Herlev afd.

Reg.nr.: 0146
Kontonr.: 0262306933


Bethania er en del af Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark og er dermed godkendt efter Ligningslovens § 8A og § 12 til at modtage gaver, for hvilken giveren kan få fradrag på sin selvangivelse.

For et normalt indkomstår er det maksimale samlede fradrag på i alt kr. 15.000. (Der skal gives min. 500 kr. i løbet af året, for at beløbet er fradragsberettiget).
ANDRE TILBUD